Privatumo politika

UAB „Robert Bosch“ duomenų apsaugos politika

Tiekėjas Teisinis pranešimas Privatumo politika

Robert Bosch duomenų apsaugos politika

UAB „Robert Bosch“ (toliau tekste „Bosch“, „mes“ arba „mus / mums“) labai vertina tai, kad lankotės mūsų svetainėse ir mobiliosiose programose (kartu taip pat ir „tiesioginio prisijungimo pasiūlymas“) bei jūsų domėjimąsi mūsų įmone ir gaminiais.

1. Bosch gerbia Jūsų privatumą

Jūsų privatumo apsauga tvarkant asmens duomenis, taip pat visų verslo duomenų saugumas yra pagrindinis mūsų verslo procesų rūpestis. Jūsų asmens duomenys, surinkti lankantis mūsų tiesioginio prisijungimo pasiūlymuose, tvarkomi konfidencialiai ir tik laikantis teisės aktų.

Duomenų apsauga ir informacijos saugumas yra neatskiriama mūsų įmonės politikos dalis.

2. Atsakinga institucija ir kontaktinė informacija

Už Jūsų duomenų tvarkymą atsakingas yra:

Robert Bosch UAB

Ateities pl. 79A, LT-52104 Kaunas

Lithuania

+370 37410925

E-mail: rblt@lv.bosch.com

Savo teisėms apginti ir pranešti apie incidentus dėl duomenų apsaugos naudokite šią nuorodą: https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz.

Dėl pasiūlymų arba skundų dėl savo duomenų tvarkymo rekomenduojame susisiekti su mūsų duomenų apsaugos inspektoriumi:

Duomenų apsaugos inspektorius

Bosch Grupėd Informacijos ir duomenų apsauga

Postfach 30 02 20

70442 Štutgartas

Vokietija

Arba

Siųskite elektroniniu paštu adresu: DPO@bosch.com

3. Asmens duomenų tvarkymas

3.1 Tvarkomų asmens duomenų kategorijos

Jūsų asmens duomenis mes galime rinkti įvairiais būdais. Asmens duomenis, kuriuos mes tvarkome, jūs mums teikiate, bendradarbiaudami su mumis (pavyzdžiui, pildydami mūsų formas internetu, gaudami informaciją ir pasiūlymus apie mūsų produktus ir paslaugas, arba lankydamiesi mūsų paslaugų centruose). Taip pat mes galime rinkti asmens duomenis iš išorės šaltinių, pavyzdžiui, viešai prieinamų šaltinių. Asmens duomenis, kuriuos mes renkame, sudaro, pavyzdžiui, šios duomenų kategorijos:

  • bendrieji asmens duomenys, pavyzdžiui, vardas, pavardė, gimimo data ir asmens kodas, asmens tapatybės dokumento duomenys, PVM mokėtojo kodas;
  • kontaktinė informacija, pavyzdžiui, el. pašto adresas, adresas ir telefono numeris. Iš verslo klientų mes galime rinkti informaciją, susijusią su jūsų pareigomis ir kontaktine informacija jūsų atstovaujamoje įmonėje, taip pat informaciją apie jūsų įgaliojimo (atstovavimo) teises;
  • informacija apie santykius su klientais, pavyzdžiui, bendravimas su klientu, kliento kontaktinė informacija ir pateikti atsakymai, atsiliepimai ir tyrimai apie mūsų teikiamų paslaugų kokybę, sąskaitų ir kredito informacija;
  • mokumo vertinimo ir skolinių įsipareigojimų duomenys (įskaitant į skolinių įsipareigojimų pradžios ir pabaigos datas, įsiskolinimo dydį, objekto adresus ir kitus duomenis, gautus iš skolų išieškojimo ar kredito bendrovių); ir
  • susirašinėjimo ar kiti duomenys, suformuoti vykdant sutartį.

3.2 Tvarkymo principai

Mes tvarkome asmens duomenis tik tada, jei tam yra įstatyme numatytas teisiniais pagrindas arba esate davęs mums savo sutikimą, pavyzdžiui, registracijos tikslais.

Pagrindinis tikslas, kurio siekiame rinkdami jūsų asmens duomenis, yra teikti jums paslaugas, parengti ir vykdyti sutartis ir valdyti bei palaikyti santykius su jumis, kaip privačiu asmeniu ar įmone, kuriai jūs atstovaujate kaip vadybininkas, darbuotojas, atstovas ar kitais pagrindais. Tokiu atveju asmens duomenis tvarkome remdamiesi mūsų su jumis sudaryta sutartimi arba teisėtu mūsų interesu, kai sutartį su mumis sudaro jūsų atstovaujama įmonė.

3.3 Tvarkymo tikslai ir teisinis pagrindas

Mūsų įgaliotieji paslaugos teikėjai ir mes tvarkome jūsų asmens duomenis tokiais tikslais:

3.3.1 · Šiam tiesioginio prisijungimo pasiūlymui užtikrinti

Teisinis pagrindas: daugiausia mūsų pagrįsti tiesioginės rinkodaros interesai, jei tai daroma laikantis duomenų apsaugos taisyklių ir konkurencijos teisės aktų.

3.3.2 · Atsakant į vartotojo užklausą per susisiekimo formą

Teisinis pagrindas: daugiausia mūsų pagrįsti tiesioginės rinkodaros ir mūsų gaminių bei paslaugų interesai, jei tai daroma laikantis duomenų apsaugos taisyklių ir konkurencijos teisės aktų, t.y., sutarties vykdymas arba pritarimas

3.3.3 · Neteisingam veiksmui nustatyti ir saugumo sumetimais

Teisinis pagrindas: mūsų juridinių įsipareigojimų duomenų apsaugos srityje vykdymas ir daugiausia pagrįsti interesai neteisingiems veiksmams išvengti ir mūsų pasiūlymų saugumui.

3.3.4 · Mūsų ir trečiųjų šalių reklama, taip pat rinkos tyrimas ir pasiekiamumo įvertinimas įstatymo leidžiamose ribose, t.y., remiantis sutikimu

Teisinis pagrindas: sutikimas arba daugiausia mūsų pagrįsti tiesioginės rinkodaros interesai, jei tai daroma laikantis duomenų apsaugos taisyklių ir konkurencijos teisės aktų.

Galime jums siųsti el. laiškus, kuriais informuosime apie naujas mūsų produktų ir paslaugų naujienas. Šiuo atžvilgiu asmens duomenų tvarkymas grindžiamas mūsų teisėtu interesu jums teikti atitinkamą informaciją apie Robert Bosch ir siūlyti jums mūsų produktus ir paslaugas. Jūs galite bet kuriuo metu atsisakyti reklaminių pranešimų. Jeigu pagal taikomus teisės aktus, tvarkant asmens duomenis tiesioginės rinkodaros vykdymui būtinas jūsų sutikimas, jūsų asmens duomenis šiuo tikslu tvarkysime tik gavę jūsų sutikimą.

3.3.5 · Mūsų teisių apsauga ir gynimas

Teisinis pagrindas: mūsų pagrįsti interesai paliudyti ir apsaugoti savo teises.

3.3.6 Mokymo organizavimas (dalyvių registracija, dalyvių mokymo proceso užtikrinimas, sertifikatų išdavimas, mokymo procesų saugumo organizavimas)

Siekdami užtikrinti pirmiau minėtus procesus, mes gauname ir tvarkome šiuos asmens duomenis: vardą, el. pašto adresą, kontaktinę informaciją ir kitą būtiną informaciją, kurios reikia, siekiant nustatyti mokymo proceso dalyvius, organizuoti priėmimo procesą, administruoti ir registruoti dalyvius. Mokymo sertifikatų apskaitos tikslais mes saugome jūsų asmens duomenis tik gavę jūsų sutikimą.

3.3.7 Garantinės ir pogarantinės priežiūros paslaugų užtikrinimas

Siekdami užtikrinti garantinės ir pogarantinės priežiūros paslaugas, mes gauname ir tvarkome šiuos asmens duomenis: vardą, pavardę, el. pašto adresą, kontaktinę informaciją, asmens kodą, asmens tapatybės dokumento duomenis, PVM mokėtojo kodą ir kitą būtiną informaciją, kurios reikia, siekiant užtikrinti paslaugas. Jūsų asmens duomenys bus saugomi tik tiek, kiek yra būtina atitinkamiems asmens duomenų tvarkymo tikslams siekti arba tiek, kiek tai reikalinga pagal taikytinus teisės aktų reikalavimus.

3.4 · Žurnalo failai

Kiekvieną kartą, kai naudojatės internetu, iš jūsų interneto naršyklės automatiškai yra siunčiama tam tikra informacija, kurią mes išsaugome, t.y., žurnalo failai.

Mes išsaugome žurnalo failus trumpam laikotarpiui, kad nustatytume veikimo trikdžius, taip pat saugumo sumetimais (pvz., užpuolimo bandymams ištirti), o po to mes juos ištriname. Jei žurnalo failus toliau išsaugoti būtina įrodymų sumetimais, jie nebus ištrinti, kol nebus iki galo išsiaiškintas atitinkamas incidentas, o atskirais atvejais jie gali būti perduoti tyrimo institucijoms.

Taip pat žurnalo failai (su ar be visų IP adresų), laikantis papunkčio

3.4.1 „Mūsų ir trečiųjų šalių reklama, taip pat rinkos tyrimas ir pasiekiamumo įvertinimas įstatymo leidžiamose ribose, t.y., remiantis sutikimu“ reikalavimų, naudojami analitiniais tikslais.

Žurnalo failuose išsaugoma tokia informacija:

• tiesioginio vartotojo prietaisai, iš kurių prisijungiama prie tiesioginio prisijungimo pasiūlymo, IP adresas (internetinio protokolo adresas);

• interneto svetainės adresas, iš kur prisijungiama prie tiesioginio prisijungimo pasiūlymo (vadinamasis kilmės arba nuorodos URL);

• paslaugos teikėjo pavadinimas, kuriuo užtikrinama prieiga prie tiesioginio prisijungimo pasiūlymo;

• gautų failų arba informacijos pavadinimas;

• prisijungimo data ir laikas, taip pat trukmė;

• persiųstų duomenų dydis;

• operacinė sistema ir informacija apie naudotą interneto naršyklę, įskaitant priedus (pvz., „flash“ grotuvą);

• http statuso kodas (pvz., „Užklausa sėkminga“ arba „Prašomas failas nerastas“).

3.5 · Duomenų persiuntimas

3.5.1 · Duomenų persiuntimas kitoms atsakingoms šalims

Jūsų asmens duomenis mes daugiausia persiųsime kitoms atsakingoms šalims, kiek tai bus būtina sutarčiai vykdyti, jei mes arba trečioji šalis esame pagrįstai suinteresuoti persiųsti duomenis, arba esate davęs savo sutikimą.

Detalesnę informaciją apie teisinį pagrindą rasite skyriuje „Tvarkymo tikslai ir teisinis pagrindas“ (žr. 3.3 punktą).

Trečiosios šalys gali būti ir kitos Bosch grupės įmonės. Šioje duomenų apsaugos politikoje yra paaiškintas duomenų persiuntimas remiantis daugiausia pagrįstomis abejonėmis.

Be to, duomenis gali persiųsti ir kitoms atsakingoms šalims tiek, kiek tai yra mūsų pareiga, remiantis norminiais aktais, taip pat pareigūno arba teismo sprendimu.

3.5.2 · Duomenų persiuntimas paslaugų teikėjams

Išorinių paslaugų teikėjams mes patikime, pavyzdžiui, marketingo paslaugas, programavimą, duomenų talpinimą ir pagalbos tarnybos paslaugas.

Mes labai atidžiai renkamės šiuos paslaugų teikėjus ir reguliariai juos prižiūrime, ypač dėl saugomų duomenų tvarkymo ir apsaugos. Visi paslaugų teikėjai privalo laikytis mūsų paruoštų konfidencialumo ir teisinių instrukcijų. Paslaugų teikėjai gali būti ir kitos Bosch grupės įmonės.

3.5.3 · Persiuntimas gavėjams už EEZ ribų

Mes galime persiųsti asmens duomenis ir gavėjams, kurių centras yra už EEZ ribų, vadinamosiose trečiosiose šalyse. Tokiu atveju prieš persiųsdami mes įsitikiname, kad gavėjas geba užtikrinti reikiamą duomenų apsaugos lygį (pvz., remiantis ES Komisijos sprendimu dėl apsaugos lygio pakankamumo atitinkamoje šalyje arba susitarimu dėl vadinamųjų ES standarto sutartinių įsipareigojimų tarp Europos Sąjungos ir gavėjo), arba jūs esate davęs sutikimą dėl persiuntimo.

Jūs galite gauti ataskaitą apie gavėjus trečiosiose šalyse ir konkrečių suderintų taisyklių kopiją, reikalaudami mūsų užtikrinti atitinkamą duomenų apsaugos standartą. Prašome naudotis skyriuje „Atsakinga institucija ir kontaktinė informacija“ esančia informacija (žr. 2 punktą).

3.6 · Saugojimo trukmė; saugojimo laikotarpiai

Vertindami asmens duomenų saugojimo trukmę, mes atsižvelgiame į taikytinų normatyvinių aktų reikalavimus, sutartinių įsipareigojimų vykdymo veiksnius, jūsų nurodymus (pavyzdžiui, sutikimo atveju), ir mūsų teisėtus interesus. Jei tam tikriems tikslams jūsų asmens duomenys nebebus reikalingi, mes juos ištrinsime arba anonimizuosime.

4. Slapukų naudojimas

Dėl mūsų tiesioginio prisijungimo paslaugų gali būti naudojami slapukai ir sekimo mechanizmai. Slapukai yra maži tekstiniai failai, kurie gali būti išsaugoti jūsų prietaise, kai lankotės mūsų tiesioginio prisijungimo pasiūlyme. Sekimas galimas įvairiomis technologijomis. Iš esmės mes apdorojame informaciją naudodami pikselių technologiją ir / arba žurnalų failų analizę.

4.1 · Kategorijos

Mes atskiriame slapukus, kurie yra būtini techniniam tiesioginio prisijungimo pasiūlymo funkcionalumui, nuo slapukų ir sekimo mechanizmų, kurie nėra būtini techniniam tiesioginio prisijungimo pasiūlymo funkcionalumui.

Paprastai galima naudoti internetinę paslaugą be slapukų, kurie naudojami ne techniniais tikslais.

4.1.1 · Techniškai būtini slapukai

Techniškai būtinais slapukais mes suprantame tuos slapukus, be kurių neįmanoma užtikrinti internetinių paslaugų. Pavyzdžiui, duomenis saugantys slapukai vaizdo ar garso įrašams sklandžiai atkurti.

Išeinant iš svetainės, tokie slapukai ištrinami.

4.1.2 · Slapukai ir sekimo mechanizmai, kurie nėra techniškai būtini

Tokius slapukus ir sekimo mechanizmus naudojame tik tada, jei kiekvienu konkrečiu atveju esate davęs išankstinį sutikimą.

4.2 · Rinkodaros slapukai ir sekimo mechanizmai

Naudodami rinkodaros slapukus ir sekimo mechanizmus galime užtikrinti daugiau patogumo vartotojui ir pateikti individualių pasiūlymų.

4.2.1 · Statistika

Naudodamiesi statistikos įrankiais mes matuojame, pvz., Jūsų puslapio peržiūrų skaičių.

4.2.2 · Socialiniai įskiepiai

Kai kurie iš mūsų tiesioginio prisijungimo pasiūlymų puslapių yra susiję su kitų paslaugų teikėjų turiniu ir paslaugomis (pvz., Facebook, Twitter), kurie taip pat gali naudoti slapukus ir aktyviuosius modulius. Detalesnę informaciją apie socialinius įskiepius žr. skyriuje „Socialiniai įskiepiai“ (žr. 7-ą punktą).

4.3 · Naudojamų rinkodaros priemonių ir slapukų apžvalga

Šiame skyriuje pateikiama naudojamų rinkodaros priemonių ir slapukų apžvalga

Slapuko pavadinimas: bosch-privacy-settings-v2

Saugojimo laikotarpis:

Šis slapukas saugomas ne ilgiau kaip 12 mėnesių, arba kol jūs atšaukiate savo sutikimą slapukams naudoti.

Funkcija:

įsimena jūsų sutikimą dėl slapukų naudojimo atitinkamoje interneto svetainėje.

Slapuko pavadinimas: privacy-social

Saugojimo laikotarpis:

Šis slapukas saugomas ne ilgiau kaip 60 mėnesių, arba iki tol, kol jūs pakeičiate savo slapukų nustatymus.

Funkcija:

įsimena jūsų socialinės žiniasklaidos nustatymus.

Slapuko pavadinimas: geoservice

Saugojimo laikotarpis:

Šis slapukas saugomas ne ilgiau kaip 10 mėnesių, arba iki tol, kol jūs pakeičiate savo slapukų nustatymus.

Funkcija:

įsimena jūsų regiono ir šalies parinktį.

Įrankio pavadinimas: WebTrends

Paslaugos teikėjas: WebTrends Inc., 851 SW 6th Ave., Suite 1600, Portland Oregon 97206, USA

• Slapuko pavadinimas: ACOOKIE

Saugojimo laikotarpis:

Šis slapukas saugomas ne ilgiau kaip 731 mėnesių, arba iki tol, kol jūs pakeičiate savo slapukų nustatymus.

Funkcija:

vartotojo duomenų anonimizavimas.

Šį slapuką sukuria statistinis serveris (statse.webtrendslive.com), kurį valdo JAV kompanija „Webtrends“.

• Slapuko pavadinimas: WT_FPC

Saugojimo laikotarpis:

Šis slapukas jūsų kompiuteryje saugomas ne ilgiau kaip 12 mėnesių, arba iki tol, kol jūs pakeičiate savo slapukų nustatymus.

Funkcija:

vartotojo duomenų anonimizavimas.

• Slapuko pavadinimas: e_c_s

Saugojimo laikotarpis:

Sesijos slapukai egzistuoja tik jums lankantis interneto svetainėje. Apsilankymas baigiasi, kai uždarote naršyklės langą ar naršyklę.

Funkcija:

Šiame slapuke yra informacija apie tai, kaip jūs naudojatės interneto svetaine, pvz., siuntėjas, pirmasis aplankytasis svetainės puslapis. Anoniminė informacija siunčiama į statistinį serverį (statse.webtrendslive.com), kurį valdo JAV kompanija „Webtrends“.

• Slapuko pavadinimas: e_c_l

Saugojimo laikotarpis:

Šis slapukas saugomas ne ilgiau kaip 12 mėnesių, arba iki tol, kol jūs pakeičiate savo slapukų nustatymus.

Funkcija:

Šiame slapuke yra informacija apie tai, kaip jūs naudojatės atitinkama interneto svetaine. Statistikos nustatymuose informacija bus saugoma slapuke ir atnaujinama pakartotinių apsilankymų metu. Anoniminė informacija siunčiama į statistinį serverį (statse.webtrendslive.com), kurį valdo JAV kompanija „Webtrends“.

4.4 · Slapukų ir sekimo mechanizmų valdymas

Jūs galite tvarkyti savo slapukų ir sekimo mechanizmų nustatymus savo naršyklėje ir / arba privatumo nustatymuose.

Pastaba: atlikti nustatymai taikomi tik naršyklei, naudojamai atitinkamame epizode.

4.4.1 · Visų slapukų išjungimas

Jei norite išjungti visus slapukus, išjunkite slapukus naršyklės nustatymuose. Atminkite, kad tai gali turėti įtakos interneto svetainės funkcionalumui.

4.4.2 · Slapukų ir sekimo mechanizmų, kurie nėra techniškai būtini, nustatymų valdymas

Apsilankius mūsų svetainėse, slapukų juostoje jūsų bus paklausta, ar sutinkate su bet kokiu mūsų rinkodaros slapukų ar sekimo mechanizmų naudojimu.

Bet kuriuo metu, pasitelkdami privatumo politikos nuostatas, galite atšaukti arba duoti sutikimą.

5. Google

5.1 · Google Maps

Šiame puslapyje su API naudojama „Google“ žemėlapių kartografijos paslauga. Paslaugos teikėjas yra: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Kad būtų galima naudoti „Google“ žemėlapių funkcijas, reikia išsaugoti savo IP adresą. Ši informacija paprastai persiunčiama į „Google“ LLC serverį JAV ir ten saugoma. Šio puslapio teikėjas neturi jokios įtakos šių duomenų persiuntimui.

Naudojimasis „Google“ žemėlapiais yra sukurtas taip, kad mūsų internetinis puslapis būtų patrauklus ir būtų lengva rasti mūsų svetainėje nurodytas vietas. Pagal VDAR 6 straipsnio 1 dalies f punkto papunktį tai reiškia mūsų dominuojančius teisinius interesus.

Daugiau informacijos apie „Google“ privatumo politiką tvarkant vartotojo duomenis žr.https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

5.2 · Google reCAPTCHA

Kai kuriais atvejais tinkamai duomenų apsaugai per ryšio formas užtikrinti mes naudojame įmonės „Google“ LLC reCAPTCHA paslaugą. Tai daugiausia būtina tam, kad būtų galima atskirti, ar įvedimą atliko fizinis asmuo, ar robotas / automatizuota duomenų apdorojimo programa. Pagal VDAR 6 straipsnio 1 dalies f punkto papunktį tai reiškia mūsų dominuojančius teisinius interesus. Ši paslauga apima IP adresų ir, jei reikia, kitų „Google“ prašomų duomenų siuntimą „Google reCAPTCHA“ paslaugai. Šiuo atžvilgiu taikomos skirtingos „Google LLC“ duomenų apsaugos taisyklės.

Daugiau informacijos apie „Google LLC“ privatumo politiką galite rasti: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

5.3 · „Google“ internetiniai šriftai

Siekiant užtikrinti vienodą šriftų rodymą šioje svetainėje naudojama paslaugų teikėjo „Google LLC“, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, vadinamieji „Google“ žiniatinklio šriftai. Kai atidarote puslapį, jūsų naršyklė į laikinąją atmintį įkelia reikiamus internetinius šriftus, kad teisingai rodytų tekstus ir šriftus.

Šiuo tikslu jūsų naudojama naršyklė turi prisijungti prie „Google“ serverio. Jis informuoja „Google“, kad prisijungimas prie mūsų svetainės įvyko per jūsų IP adresą. Naudojant „Google“ internetinius šriftus siekiama, kad mūsų internetinių pasiūlymų apipavidalinimas būtų vienodas ir patrauklus. Pagal VDAR 6 straipsnio 1 dalies f punkto papunktį tai reiškia mūsų dominuojančius teisinius interesus.

Jūsų kompiuteryje bus naudojamas standartinis šriftas, jei jūsų naršyklė nepalaiko internetinių šriftų.

Daugiau informacijos apie „Google“ žiniatinklio šriftus žr. svetainėje https://developers.google.com/fonts/faq ir „Google“ privatumo politika: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

6. „Akamai“ turinio pristatymo tinklas

Norėdami optimizuoti šios svetainės įkėlimo laiką, mes naudojame „Content Delivery Network“ (CDN), kurį siūlo Akamai Technologies, Inc., 150 Broadway, Cambridge, MA 02142, USA. Pagal VDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą tai reiškia dominuojančius teisėtus interesus.

Akamai Technologies, Inc. yra patvirtintas pagal privatumo apsaugos skydo sutartį, kuri užtikrina, kad būtų laikomasi Europos Duomenų apsaugos įstatymo.

Šiuo atžvilgiu yra taikomi skirtingos Akamai Technologies, Inc. duomenų apsaugos taisyklės.

Daugiau apie Akamai Technologies. Inc. privatumo politiką galima rasti adresu https://www.akamai.com/de/de/privacy-policies/.

7. Socialiniai įskiepiai

Savo tiesioginio prisijungimo pasiūlymuose mes naudojame skirtingus socialinius tinklus, įskaitant socialinius įskiepius; kiekvienas iš jų bus paaiškintas šiame skyriuje.

Taikant šiuos įskiepius, jūsų interneto naršyklė tiesiogiai prisijungs prie atitinkamo socialinio tinklo serverio. Taip atitinkamas paslaugų teikėjas gauna informaciją, kurią jūsų interneto naršyklė iškvietė mūsų atitinkamame tiesioginio prisijungimo pasiūlymo puslapyje, net jei neturite paslaugų teikėjo vartotojo sąskaitos arba atitinkamu momentu nesate registravęsi pas paslaugų teikėją. Žurnalo failai (įskaitant IP adresą) iš jūsų interneto naršyklės tiesiogiai nusiunčiami į atitinkamo paslaugų teikėjo serverį, kur, jei reikia, jie yra saugomi. Paslaugų teikėjo centras arba jo serveris gali būti ne ES ar EEE (pvz., JAV).

Įskiepiai yra nepriklausomi socialinių tinklų paslaugų teikėjų plėtiniai. Todėl negalime daryti įtakos socialinių tinklų teikėjų naudojant įskiepius surinktų ir saugomų duomenų kiekiui.

Duomenų rinkimo tikslus ir apimtis, tolesnį duomenų tvarkymą socialiniuose tinkluose ir su tuo susijusių teisių bei privatumo apsaugos galimybes galima sužinoti atitinkamo socialinio tinklo nurodymuose apie Duomenų apsaugą.

Jei nenorite, kad socialinių tinklų paslaugų teikėjai gautų duomenų, susijusių su šiuo tiesioginio prisijungimo pasiūlymu, arba toliau naudotų šiuos duomenis, neturėtumėte naudoti atitinkamų įskiepių.

7.1 · Socialiniai įskiepiai su dvigubu spustelėjimu

Vad. dvigubu spustelėjimu (standartinis nustatymas) mes apsaugome jus nuo lankymosi mūsų internetinių svetainių registravimo ir įvertinimo iš socialinių tinklų paslaugų teikėjų pusės. Kai lankotės mūsų tinklalapyje, kuriame yra tokių įskiepių, jie pirmiausia išjungiami. Įskiepiai neįjungiami, kol nepaspaudžiamas nurodytas mygtukas.

7.2 · „Facebook“ socialiniai įskiepiai

Facebook galima rasti www.facebook.com, kurią užtikrina Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ir www.facebook.de, kurią užtikrina Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5–7 Hanover Quay, Dublin 2, Ireland („Facebook“). Apžvalgą apie Facebook įskiepius ir jų išvaizdą žr.: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=en_EN; apie duomenų apsaugą Facebook svetainėje žr.: http://www.facebook.com/policy.

7.2 · „Twitter“ socialiniai įskiepiai

Twitter užtikrina Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA („Twitter“). Ataskaitą apie „Twitter“ įskiepius ir jų išvaizdą žr.: https://developer.twitter.com/; „Twitter“ duomenų apsauga: https://twitter.com/de/privacy.

7.2 · „LinkedIn“ socialiniai įskiepiai

LinkedIn paslaugą teikia LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA („LinkedIn“). Ataskaitą apie „LinkedIn“ įskiepius ir jų išvaizdą žr.: https://developer.twitter.com/; informaciją apie duomenų apsaugą „LinkedIn“ svetainėje žr.: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

8. YouTube

Šiame tiesioginio prisijungimo pasiūlyme naudojama YouTube, kurią užtikrina YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA („YouTube“). YouTube yra garso ir vaizdo failų atkūrimo platforma.

Jei atidarote atitinkamą mūsų pasiūlymo puslapį, įterptinis YouTube grotuvas prisijungs prie YouTube, kad galėtų atsiųsti ir atkurti vaizdo ar garso failą. Be to, duomenys taip pat nusiunčiami YouTube kaip atsakingajai institucijai. Mes neatsakome už šių duomenų tvarkymą, kurį vykdo „YouTube“.

Daugiau informacijos apie surinktų duomenų kiekį ir tikslą, tolesnį jūsų duomenų apdorojimą ir naudojimą YouTube, jūsų teises ir pasirinktas duomenų apsaugos parinktis rasite YouTube konfidencialumo politikoje.

9. Išorinės nuorodos

Mūsų tiesioginio prisijungimo pasiūlyme gali būti nuorodų į trečiųjų šalių svetaines - paslaugų teikėjus, kurie nėra susiję su mumis. Jums spustelėjus nuorodą, mes nebegalime daryti jokios įtakos rinkimui, tvarkymui ir naudojimui tų asmeninių duomenų, kurie perduodami tretiesiems asmenims po nuorodos paspaudimo (pvz., IP adreso arba svetainės, kurioje yra nuoroda, URL), nes mūsų trečiosios šalies veiksmų priežiūra, žinoma, yra atšaukiama. Mes neatsakome už tokį asmens duomenų tvarkymą iš trečiųjų asmenų pusės.

10. Sauga

Mūsų darbuotojai ir mūsų įgalioti paslaugų teikėjai privalo išlaikyti konfidencialumą ir laikytis taikomų Duomenų apsaugos įstatymų nuostatų.

Mes imamės visų būtinų techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintume tinkamą apsaugos lygį ir apsaugotume tuos jūsų duomenis, kuriuos mes valdome, ypač dėl atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, manipuliavimo, praradimo, pakeitimo ar neteisėto atskleidimo, ar neteisėtos prieigos rizikų. Mūsų saugumo priemonės nuolat tobulinamos pagal technologijų vystymąsi.

11. Jūsų teisės

Savo teisių apsaugai prašome naudotis skyriuje „Atsakingoji institucija ir kontaktinė informacija“ esančia informacija (žr. 2 punktą). Pasirūpinkite, kad mes jus galėtume aiškiai atpažinti.

11.1 · Teisė į informaciją ir atskleidimą:

Jūs turite teisę gauti iš mūsų informaciją apie jūsų duomenų tvarkymą. Šiuo tikslu galite pasinaudoti teise į informaciją, susijusią su ta asmenine informacija, kurią mes apdorojame.

11.2 · Teisė taisyti ir ištrinti duomenis:

Jūs galite reikalauti iš mūsų ištaisyti klaidingus duomenis ir, jei yra įvykdytos teisinės sąlygos, papildyti ar ištrinti jūsų duomenis.

Tai netaikoma duomenims, reikalingiems sąskaitoms išrašyti ar buhalterinės apskaitos reikmėms arba kuriems taikomas įstatymų numatytas saugojimo laikotarpis. Jei prieiga prie tokių duomenų nereikalinga, apdorojimas bus ribotas (žr. Toliau).

11.3 · Tvarkymo apribojimai:

Jūs galite reikalauti, kad mes apribotume jūsų duomenų tvarkymą tiek, kiek tenkinamos teisinės sąlygos.

11.4 · Duomenų perkeliamumas:

Jums ir toliau bus suteikta teisė gauti mums pateiktus duomenis siunčiant juos struktūrine, įprasta ir mašininiu būdu nuskaitoma forma arba, kiek tai techniškai įmanoma, reikalauti, kad duomenys būtų perduoti trečiajai šaliai.

11.5 · Prieštaravimo teisės

11.5.1 · Teisė prieštarauti konkrečiu atveju

Tiek, kiek atliekame duomenų tvarkymą, pagrįstą pirmiausia pagrįstais interesais, kaip nurodyta šioje duomenų apsaugos politikoje, jūs turite teisę bet kuriuo metu pateikti prieštaravimą dėl šio tvarkymu dėl priežasčių, susijusių su jūsų ypatinga situacija.

Tada mes nustosime tvarkyti jūsų duomenis, nebent dėl norminių aktų mes galėtume įrodyti tam tikrų tolesnio tvarkymo priežasčių, kurios yra svarbesnės nei jūsų interesai, teisės ir laisvės, arba jei tolesnis tvarkymas yra skirtas pateikti, įgyvendinti ar ginti teisiškai pagrįstus reikalavimus.

11.5.2 · Prieštaravimas dėl duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais

Be to, bet kuriuo metu jūs galite prieštarauti dėl savo asmens duomenų tvarkymo komerciniais tikslais („prieštaravimai dėl reklamos“). Atkreipkite dėmesį, kad vykstančios kampanijos metu gali sutapti jūsų prieštaravimas ir jūsų duomenų naudojimas.

11.6 · Teisė atšaukti

Jei suteikėte mums sutikimą tvarkyti duomenis, galite bet kada jį atšaukti. Atšaukimo teisė taip pat taikoma pareiškimams apie sutikimą, kuris mums duotas iki VDAR įsigaliojimo datos, taigi iki 2018 m. gegužės 25 d. Jūsų duomenų tvarkymo teisėtumas lieka nepakitęs, jeigu tik jis neatšaukiamas.

11.7 · Teisė pateikti skundą priežiūros institucijai

Jūs turite teisę pateikti skundą Duomenų apsaugos priežiūros institucijai. Šiuo tikslu galite kreiptis į savo duomenų apsaugos priežiūros instituciją pagal savo gyvenamą vietą arba į mūsų duomenų apsaugos priežiūros instituciją. Tai yra:

State Data Protection inspectorate of Republic of Lithuania

A. Juozapaviciaus g. 6

Tel. +370 85271 2804

ada@ada.lt

https://www.ada.lt

12. Vaikai

Šis tiesioginio prisijungimo pasiūlymas nėra skirtas jaunesniems nei 13 metų vaikams.

13. Duomenų apsaugos politikos pakeitimas

Mes pasiliekame teisę keisti mūsų saugumo ir duomenų apsaugos priemones tiek, kiek tai būtina dėl techninės plėtros. Tokiais atvejais mes atitinkamai pakeisime ir savo duomenų apsaugos politiką. Todėl atkreipkite dėmesį į dabartinę mūsų duomenų apsaugos politikos redakciją.

Paskutinė peržiūros data: 2019-09-10