Pereiti prie pagrindinio turinio
Bosch Lietuvoje

Privatumo politika

Robert Bosch UAB duomenų apsaugos politika

Robert Bosch UAB pranešimas dėl duomenų apsaugos

Robert Bosch UAB (toliau – „Bosch“, „mes“ arba „mus“) sveikina jus savo interneto svetainėse ir mobiliosiose programose (kartu šios platformos vadinamos internetiniu (-iais) pasiūlymu (-ais). Dėkojame už jūsų susidomėjimą mūsų įmone ir mūsų gaminiais.

1. „Bosch“ gerbia Jūsų privatumą

Jūsų privatumo apsauga apdorojant asmens duomenis bei visų verslo duomenų apsauga mums labai svarbi ir tam savo verslo procese skiriame didelį dėmesį. Asmens duomenis, surinktus Jums lankantis mūsų internetiniame pasiūlyme, tvarkome konfidencialiai ir tik pagal teisės aktų reikalavimus.

Duomenų apsauga ir informacijos saugumas yra mūsų įmonės politikos dalis.

2. Valdytojas

„Bosch“ yra valdytojas, atsakingas už jūsų duomenų apdorojimą. Išimtys yra pateiktos šiame duomenų apsaugos pranešime.

Mūsų kontaktinė informacija:
Robert Bosch UAB
Ateities pl. 79A, LT-52104 Kaunas, Lithuania
E-mail: rblt@lv.bosch.com
+370 37410925

3. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, naudojimas

3.1 Tvarkomų duomenų kategorijos

Jūsų asmens duomenis mes galime rinkti įvairiai. Mūsų apdorojamus asmens duomenis jūs pateikiate bendradarbiavimo su mumis metu (pavyzdžiui, pildydami internetines formas, gaudami informaciją apie mūsų produktus ir paslaugas bei jų kainas, lankydamiesi mūsų paslaugų centruose). Mes taip pat galime rinkti jūsų asmens duomenis iš išorinių šaltinių, pvz., viešai prieinamų šaltinių. Mūsų renkami asmens duomenys apima šias kategorijas:

 • Bendrieji asmens duomenys (vardas, pavardė, gimimo data ir asmens tapatybės numeris), asmens tapatybės dokumento duomenys, PVM mokėtojo numeris
 • Kontaktinė informacija, pavyzdžiui, el. pašto adresas, adresas ir telefono numeris. Iš juridinių klientų galime rinkti informaciją, susijusią su jūsų pareigomis, ir jūsų kontaktinę informaciją įmonėje, kuriai atstovaujate, taip pat informaciją apie jūsų įgaliojimus (atstovavimo teisę).
 • Informacija, susijusi su klientų santykiais, pavyzdžiui, komunikacija su klientais, klientų kontaktinė informacija, pateikti atsakymai ir atsiliepimai, mūsų paslaugų kokybės tyrimai, sąskaitų ir mokėjimų informacija.
 • Mokumo vertinimas ir informacija apie įsiskolinimus (įskaitant įsiskolinimų pradžios ir pabaigos datas, skolų dydį, turimo turto adresus ir kitą informaciją, kurią gauname iš skolų išieškojimo ar kreditingumo vertinimo įmonių).
 • Susirašinėjimas ar kiti duomenys, generuojami vykdant sutartį.

3.2 Apdorojimo principai

Asmens duomenys yra visa informacija, susijusi su identifikuotais ar identifikuotinais fiziniais asmenimis, pvz.: vardai, adresai, telefono numeriai, el. pašto adresai, pagrindiniai sutarties duomenys, sutarties apskaitos ir mokėjimo duomenys, pagal kuriuos galima nustatyti asmens tapatybę.

Mes renkame, apdorojame ir naudojame asmens duomenis (įskaitant IP adresus) tik tada, kai tai leidžia įstatymai arba davus sutikimą apdoroti ar naudoti asmens duomenis konkrečiu tikslu, pvz., registracijos metu.

3.3 Apdorojimo tikslai ir teisinis pagrindas

Pagrindinis jūsų asmens duomenų apdorojimo tikslas yra teikti jums paslaugas siekiant įvykdyti ar parengti sutartį, valdyti ir išlaikyti santykius tarp mūsų ir jūsų (fizinio asmens ar įmonės, kuriai atstovaujate jūs, kaip vadovas, darbuotojas, agentas ar kt.). Šiuo atveju asmens duomenų apdorojimas remiasi sutartimi tarp jūsų ir mūsų arba mūsų teisėtais interesais, jei sutartis yra tarp mūsų ir jūsų atstovaujamos įmonės.

Mes ir mūsų paskirti paslaugų teikėjai taip pat apdorojame jūsų asmens duomenis ir šiais tikslais:

3.3.1 · Šiam internetiniam pasiūlymui teikti

Teisinis pagrindas: iš esmės, teisėtas mūsų interesas yra tiesioginė rinkodara, jei ji atliekama laikantis duomenų apsaugos ir konkurencijos teisės aktų nuostatų.

3.3.2 · Atsakant į klientų užklausas pagal sutarties formą

Teisinis pagrindas: iš esmės, teisėtas mūsų interesas yra tiesioginė rinkodara bei mūsų paslaugų ir gaminių pagerinimas, jei tai yra atliekama laikantis duomenų apsaugos ir konkurencijos teisės aktų nuostatų, sutarties įsipareigojimų ir turint atitinkamus sutikimus.

3.3.3 · Nustatant gedimus ir saugumo sumetimais

Teisinis pagrindas: vykdant savo teisinius įsipareigojimus duomenų apsaugos srityje, ypač teisėtus interesus tvarkant paslaugų teikimo sutrikimus ir apsaugant mūsų pasiūlymus.

3.3.4 · Mūsų pačių ar kitų asmenų vykdomai reklamai, rinkos tyrimams bei analizei, atliekamiems pagal įstatymus arba pagal duotą sutikimą

Teisinis pagrindas: sutikimas arba, iš esmės, teisėtas mūsų interesas tiesiogine rinkodara, jei tai yra atliekama laikantis duomenų apsaugos ir konkurencijos teisės aktų nuostatų.

Mes galime siųsti jums el. pašto pranešimus apie savo gaminių ir paslaugų atnaujinimus. Tokiu atveju jūsų asmens duomenų apdorojimas remsis mūsų teisėtu interesu teikti jums atitinkamą informaciją apie „Robert Bosch“ ir siūlyti mūsų produktus ir paslaugas. Bet kada galite atsisakyti rinkodaros pranešimų. Jei pagal galiojančius įstatymus jūsų asmens duomenims apdoroti tam, kad būtų galima teikti rinkodaros pranešimus, būtinas sutikimas, mes jūsų asmens duomenis apdorosime tik remdamiesi tokiu sutikimu.

3.3.5 · Mūsų teisių apsauga ir gynimas

Teisinis pagrindas: Teisėtas mūsų interesas naudotis ir ginti savo teises.

3.3.6 · Mokymų organizavimas (dalyvių registracija, mokymų dalyviams teikimas, pažymėjimų išdavimas, mokymų proceso saugumo organizavimas)

Siekdami užtikrinti prieš tai nurodytus procesus mes gausime ir apdorosime šiuos asmens duomenis: vardą, pavardę, el. pašto adresą, kontaktinę informaciją ir kitą informaciją, kuri būtina siekiant nustatyti mokymų dalyvius, organizuoti registracijos procesą, administruoti ir kontroliuoti dalyvius. Siekdami registruoti mokymų pažymėjimus, remdamiesi jūsų sutikimu, saugosime jūsų asmens duomenis.

3.3.7 · Garantinių ir pogarantinių paslaugų teikimas

Siekdami teikti garantines ir pogarantines paslaugas mes gausime ir apdorosime šiuos asmens duomenis: vardą, pavardę, el. pašto adresą, kontaktinę informaciją, asmens tapatybės numerį, asmens tapatybės dokumento duomenis, PVM mokėtojo numerį bei kitą informaciją, kurios reikia teikiant paslaugas. Jūsų asmens duomenys bus saugomi tiek, kiek to reikia numatytiems asmens duomenų apdorojimo tikslams pasiekti, ir laikantis galiojančių įstatymų ir reglamentų nuostatų.

Teisinis pagrindas – sutartinių įsipareigojimų vykdymas suteikiant galimybę naudotis internetiniu „Bosch PowerTools“ paslaugų centro portalu, kuriame užsakomos mūsų gaminių remonto paslaugos. Mes naudojame jūsų asmeninę informaciją, norėdami jums suteikti prieigą prie savo „Bosch PowerTools“ paslaugų centro portalo, kuriame galite internetu paprašyti suteikti paslaugas, bendradarbiauti su mumis ir gauti informaciją apie paslaugų teikimą.

3.3.8 · Atsakymas į vartotojų užklausas, pateiktas užpildžius internetinę „Bosch PowerTools“ paslaugų centro portalo kontaktinę formą
Teisinis pagrindas – sutartinių įsipareigojimų vykdymas arba teisėtas interesas tobulinti gaminius ir (arba) paslaugas.

3.3.9 · Elektroninės prekybos internetinių pasiūlymų teikimas
Teisinis pagrindas – sutartinių įsipareigojimų vykdymas suteikiant galimybę naudotis „Bosch Business Portal“ ir mūsų gaminių užsakymas. Mes naudojame jūsų asmeninę informaciją, norėdami jums suteikti prieigą prie „Bosch Business Portal“, kurioje galite internetu įsigyti „Bosch“ gaminių, bendradarbiauti su mumis ir gauti informacijos apie „Bosch“ gaminius. „Bosch Business Portal“ skirtas „Robert Bosch“ verslo klientams, kurie yra oficialiai registruoti verslininkai ir naudoja „Bosch“ gaminius savo komercinėje veikloje.

3.3.10 · Atsakymas į vartotojų užklausas, pateiktas užpildžius „Bosch Business Portal“ kontaktinę formą
Teisinis pagrindas – sutartinių įsipareigojimų vykdymas arba teisėtas interesas tobulinti gaminius ir (arba) paslaugas.

3.3.11 · Naujienlaiškio siuntimas el. paštu gavus gavėjo sutikimą
Teisinis pagrindas – sutikimas.

3.3.12 · Loterijos, akcijos, konkursai
Teisinis pagrindas – jei mes siūlome jums dalyvauti loterijoje, akcijoje ar konkurse, naudosime jūsų informaciją savo gaminiams reklamuoti tiek, kiek tai leidžiama pagal įstatymus arba šią pastraipą. Išsamią informaciją apie konkursus rasite atitinkamose dalyvavimo loterijose, akcijose ar konkursuose sąlygose.

3.4 Įrašų failai

Kiekvieną kartą naudojantis internetu jūsų naršyklė persiunčia tam tikrą informaciją, kurią laikome vadinamuosiuose įrašų failuose (angl. log files). Įrašų failus 7 dienas saugome norėdami nustatyti paslaugų teikimo sutrikimus bei saugumo sumetimais (pvz., galimų atakų tyrimui). Praėjus šiam laikotarpiui jie ištrinami. Įrašų failai, kuriuos reikia išsaugoti dėl įrodymų, nėra ištrinami ir saugomi iki tol, kol išsprendžiamas atitinkamas sutrikimas arba kartais perduodami tyrimą atliekančioms institucijoms. Įrašų failai taip pat naudojami analizės tikslais (be IP adresų ar pilnų IP adresų), žr. dalį „Operacinė sistema“, ir informacijai apie naudojamą interneto naršyklę, įskaitant įskiepius (pvz., flash player); http būsenos kodą (pvz., „užklausa sėkminga“, „užklaustas failas nerastas“).

3.4.1 · „Mūsų pačių ar kitų asmenų vykdomai reklamai, rinkos tyrimams bei analizei, atliekamiems pagal įstatymus pagal duotą sutikimą“

Įrašų failuose saugoma ši informacija:

 • Galutinio įrenginio, iš kurio pasiekiamas internetinis pasiūlymas, IP (interneto protokolo) adresas;
 • Tinklalapio, iš kurio buvo pasiektas internetinis pasiūlymas, adresas internete (vadinamasis pradinis arba nukreipiantysis URL);
 • Paslaugų teikėjo, per kurį pasiekiamas internetinis pasiūlymas, pavadinimas;
 • Gautų failų ar informacijos pavadinimai;
 • Duomenų įsiminimo data ir laikas bei trukmė;
 • Persiųstų duomenų kiekis;
 • Operacinė sistema bei informacija apie naudojamą internetinę naršyklę, įskiepius (pvz., flash player);
 • http būsenos kodą (pvz., „užklausa sėkminga“, „užklaustas failas nerastas“).
Pokalbių robotas

Pagal šį internetinį pasiūlymą suteikiame galimybę susipažinti su mūsų siūlomais produktais ir paslaugomis pokalbio pavidalu. Pokalbio metu jis yra įrašomas. Baigtas pokalbį bus ištrintas, išskyrus tuos atvejus, kai pokalbis bus pagalbos ar paslaugų teikimo prašymas. Tokiais atvejais pokalbio turinys priskiriamas kliento paskyrai ir išsaugomas sutartinių įsipareigojimų įvykdymo tikslais.

3.5 Vaikai

Šis internetinis pasiūlymas nėra skirtas jaunesniems kaip 13 metų amžiaus vaikams.

3.6 Duomenų perdavimas

3.6.1. · Duomenų perdavimas valdytojams

Iš esmės, jūsų asmens duomenys persiunčiami kitiems valdytojams tik tada, kai tai būtina norint įgyvendinti sutarties įsipareigojimus arba jei mes patys ar trečioji šalis turi teisėtą interesą persiųsti duomenis arba jei jūs davėte tam savo sutikimą. Išsami informacija apie teisinį pagrindą ir gavėjus ar gavėjų kategorijas pateikiama skyriuje „Apdorojimo tikslai ir teisinis pagrindas“ (žr. 3.3 papunktį).

Be to, duomenis galime persiųsti kitiems valdytojams, kai tai būtina pagal galiojančius įstatymus arba vykdant administracinius ar teisminius nurodymus

3.6.2. · Paslaugos teikėjai (bendroji dalis)

Mes bendradarbiaujame su išoriniais paslaugų teikėjais vykdydami tokias užduotis, kaip rinkodaros paslaugos, programavimas, duomenų talpinimas ir pagalbos linija. Mes itin atidžiai pasirinkome šiuos paslaugų teikėjus ir reguliariai juos kontroliuojame, ypač atidžiai stebėdami, kaip jie tvarko ir saugomus duomenis. Visi paslaugų teikėjai privalo laikytis konfidencialumo ir atitikti įstatymuose numatytus reikalavimus. Paslaugų teikėjai gali būti kitos „Bosch“ grupės įmonės.

3.6.3. · Perdavimas gavėjams už EEE ribų

Mes galime perduoti asmens duomenis gavėjams, esantiems už EEE ribų, į vadinamąsias trečiąsias šalis. Tokiais atvejais prieš perdavimą užtikriname, kad duomenų gavėjas pasirūpintų atitinkamu duomenų apsaugos lygmeniu arba gauname jūsų leidimą tokiam perdavimui.

Jūs turite teisę gauti ir susipažinti su trečiųjų šalių gavėjų apžvalga bei specialiai suderintų sąlygų, kuriomis siekiama užtikrinti atitinkamo lygio duomenų apsaugą, kopiją. Norėdami tai padaryti naudokitės dalyje „Kontaktai“ esančiais prašymais (žr. 13 dalį).

3.7 Duomenų saugojimo trukmė; saugojimo laikotarpiai

Iš esmės, mes saugome jūsų duomenis tiek, kiek to reikia savo internetiniams pasiūlymams bei susijusioms paslaugoms teikti arba tol, kol turime teisėtą interesą saugoti šiuos duomenis (pvz., mes galime turėti teisėtą interesą siųsti jums rinkodaros laiškus įvykdę savo sutartinius įsipareigojimus). Visais kitais atvejais jūsų asmens informaciją mes ištriname, išskyrus tuos duomenis, kuriuos privalome išsaugoti sutartiniams įsipareigojimams vykdyti (pvz., laikantis mokesčių ir verslo įstatymuose numatytų dokumentų, sutarčių, sąskaitų saugojimo laikotarpių reikalavimų).

4. Slapukų naudojimas

Teikdami savo internetines paslaugas galime naudoti slapukus ir sekimo mechanizmus. Slapukai yra teksto failiukai, išsaugomi jūsų įrenginyje naudojantis mūsų internetinėmis paslaugomis. Sekimą galima atlikti taikant įvairias technologijas. Mes apdorojame informaciją taikydami pikselių technologiją ir (arba) analizuodami įrašų failus.

4.1 Kategorijos

Mes atskiriame privalomuosius slapukus, kurie būtini norint atlikti technines internetinės paslaugos funkcijas, ir neprivalomuosius slapukus bei sekimo mechanizmus. Dažniausiai galima naudotis internetine paslauga nepriimant slapukų, kurie nėra privalomi techniniais tikslais.

4.1.1. · Techniniais tikslais privalomi slapukai

Techniniais tikslais privalomi slapukai yra slapukai, be kurių naudojimo negalėtume techniškai užtikrinti internetinės paslaugos teikimo. Tai yra slapukai, kuriuose, pvz., saugomi duomenys, užtikrinantys sklandų garso ar vaizdo medžiagos atkūrimą. Tokie slapukai ištrinami jums palikus tinklalapį.

4.1.2. · Techniniais tikslais neprivalomi slapukai ir sekimo mechanizmai

Mes naudojame rinkodaros slapukus ir sekimo mechanizmus. Mes tokius slapukus ir sekimo mechanizmus naudojame tik tada, kai kiekvienu atveju tam suteikiate išankstinį savo leidimą. Išskyrus slapukus, kurie išsaugo dabartinę jūsų privatumo nustatymų būseną (pasirinkimo slapukas). Šie slapukai remiasi mūsų teisėtu interesu.

4.2. Bendroji informacija

Naudodami rinkodaros slapukus ir sekimo mechanizmus mes ir mūsų partneriai galime teikti pasiūlymus pagal jūsų pomėgius, kuriuos sužinome analizuodami jūsų elgseną.

4.2.1 · Statistika

Naudodami statistikos įrankius matuojame, pvz., jūsų apsilankymus tinklalapyje.

Perėjimo sekimas:
mūsų perėjimo sekimų partneriai į jūsų kompiuterį įrašo slapuką („perėjimo slapukas“), jei mūsų tinklalapį pasiekiate per reklamą, esančią pas atitinkamą partnerį. Paprastai šie slapukai galioja tik 30 dienų. Jei lankotės tam tikrose mūsų tinklalapio dalyse, o slapuko galiojimo laikas nėra pasibaigęs, mes ir atitinkamas perėjimo partneris atpažįstame, kad vartotojas paspaudė reklamą ir buvo nukreiptas į mūsų tinklalapį. Tai galima atlikti ir keliuose įrenginiuose. Su perėjimo slapukais gauta informacija naudojama rengiant statistiką ir nustatant vartotojų, paspaudusių atitinkamą reklamą ir nukreiptų į tinklalapį, skaičių.

4.2.2. · Socialinių tinklų įskiepiai

Kai kurie mūsų internetinių paslaugų tinklalapiai turi kitų tiekėjų turinį ir paslaugas (pvz., „Facebook“, „Twitter“), naudojančius slapukus ir aktyvius modulius. Daugiau informacijos apie socialinių tinklų įskiepius pateikta dalyje „Socialinių tinklų įskiepiai“ (žr. 7 dalį).

4.3 Mūsų naudojamų rinkodaros įrankių ir slapukų apžvalga

Atkreipkite dėmesį, kad naudojantis įrankiais jūsų duomenys gali būti perduodami gavėjams už EEE ribų, neturintiems BDAR atitinkančio asmens duomenų apsaugos lygio (pvz., JAV). Daugiau informacijos apie tai rasite toliau pateiktuose atskirų rinkodaros įrankių aprašymuose:

 • Vardas: „Google Analytics“
  Teikėjas: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
  Pareigos: Vartotojo elgsenos analizė (puslapių gavimas, lankytojų ir apsilankymų skaičius, atsisiuntimai), pseudoniminių vartotojo profilių kūrimas, pagrįstas prisijungusių „Google“ vartotojų informacija keliuose įrenginiuose (kelių įrenginių stebėjimas), pseudoniminių vartotojo duomenų praturtinimas tikslu „Google“ teikiamą konkrečiai grupei skirtą informaciją, retargeting, UX testavimas, konversijų stebėjimas ir retargeting kartu su „Google Ads“
 • Vardas: „Google Tag Manager“
  Teikėjas: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
  Funkcija: Svetainių žymų administravimas per vartotojo sąsają, programų kodų integracija į mūsų svetaines
 • Vardas: „Google Ads“
  Teikėjas: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
  Funkcija: Skelbimų talpinimas, pakartotinė rinkodara, konversijų stebėjimas
  Išsamesnės informacijos galite rasti šiuo adresu: https://adssettings.google.com/authenticated

4.4. Slapukų ir sekimo mechanizmų valdymas

Savo slapukų ir sekimo mechanizmų nustatymus galite tvarkyti naršyklėje ir (arba) mūsų privatumo nustatymuose. Pastaba. Atlikti nustatymai galioja tik naršyklei, su kuria nustatymus atlikote.

4.4.1. · Visų slapukų išjungimas

Visus slapukus galite išjungti savo naršyklės nustatymuose. Atkreipkite dėmesį, kad tai gali paveikti tinklalapio funkcionalumą.

4.4.2. · Jūsų nustatymų dėl techniniais tikslais neprivalomų slapukų ir sekimo mechanizmų tvarkymas

Lankantis mūsų tinklalapiuose slapukai paklaus, ar sutinkate naudoti rinkodaros slapukus ar sekimo mechanizmus. Savo privatumo nustatymuose galite atšaukti sutikimą, kuris įsigaliotų vėliau, arba duoti sutikimą bet kada vėliau.

5. Google

5.1 Google Maps

Šiame tinklalapyje naudojama „Google Maps“ žemėlapių paslauga per API. Jos teikėjas yra Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Norint naudotis „Google Maps“ funkcijomis būtina išsaugoti savo IP adresą. Ši informacija paprastai perduodama į „Google LLC“ serverį JAV ir ten saugoma. Šio tinklalapio tiekėjas niekaip nepaveikia šių duomenų perdavimui. „Google Maps“ naudojama siekiant sklandžiai pristatyti mūsų internetinius pasiūlymus ir lengvai surasti mūsų pačių tinklalapyje nurodytas vietoves. Iš mūsų pusės tai svarbus teisėtas interesas, kaip tai suformuluota BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punkte. Daugiau informacijos apie naudotojo duomenų tvarkymą rasite „Google“ privatumo politikoje: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

5.2 Google reCAPTCHA

Tam tikrais atvejais mes naudojame „Google LLC“ įmonės „reCAPTCHA“ paslaugą siekdami užtikrinti atitinkamą duomenų saugumą kontaktų formose. To visų pirma reikia norint atskirti, ar duomenis įvedė tikras asmuo ar automatinio apdorojimo metu tai padarė mašina. Iš mūsų pusės tai svarbus teisėtas interesas, kaip tai suformuluota BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punkte. Paslauga apima IP adreso ir, jei reikia, kitų duomenų, kurių reikalauja „Google“ savo „reCAPTCHA“ paslaugai, siuntimą. Šiuo tikslu taikomos atskiros „Google LLC“ duomenų apsaugos sąlygos. Daugiau informacijos apie „Google LLC“ privatumo politiką pateikta https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

5.3 „Google“ internetiniai šriftai

Šiame tinklalapyje naudojami vadinamieji interneto šriftai, kuriuos teikia Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Jie naudojami siekiant vienodai atvaizduoti šriftus. Atidarius tinklalapį į jūsų naršyklės spartinančiąją atmintinę įkeliami reikalingi internetiniai šriftai siekiant tinkamai atvaizduoti tekstą. Šiuo tikslu jūsų naudojama naršyklė turi jungtis prie „Google“ serverių. Tai praneša „Google“, kad mūsų tinklalapis pasiektas iš jūsų IP adreso. Naudodami „Google“ internetinius šriftus siekiame vienodai ir tvarkingai atvaizduoti savo internetinius pasiūlymus. Iš mūsų pusės tai svarbus teisėtas interesas, kaip tai suformuluota BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punkte. Jei jūsų naršyklė nepalaiko internetinių šriftų, kompiuteryje bus naudojami standartiniai šriftai. Daugiau informacijos apie „Google“ internetinius šriftus rasite https://developers.google.com/fonts/faq ir „Google“ privatumo politikoje: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

6. „Microsoft Azure“ turinio transliavimo tinklas

Siekdami optimizuoti savo internetinių pasiūlymų įkėlimo laiką, teikiame „Azure“ turinio transliavimo tinklo (CDN) paslaugas. Teikėjai yra „Microsoft Corporation“, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, JAV, ir „Microsoft Ireland Operations Limited“, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18 D18, Airija.

CDN padeda greičiau pateikti mūsų internetinio pasiūlymo turinį, ypač didelius medijų failus, pavyzdžiui: grafiką, tekstą ar skriptus, pasitelkiant geografiškai paskirstytų serverių tinklą, todėl sutrumpėja duomenų įkėlimo laikas.

CDN paslaugų naudojimas grindžiamas mūsų svarbiausiu teisėtu interesu, kaip apibrėžta BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punkte, t. y. veiksmingu mūsų internetinio pasiūlymo teikimu.

Atliekant šį duomenų tvarkymą, asmens duomenys perduodami į JAV. Perdavimas grindžiamas standartinėmis Europos sutarčių sąlygomis, kuriose „Microsoft“ garantuoja, kad teikiant paslaugas bus laikomasi Europos duomenų apsaugos teisės aktų.

Daugiau informacijos apie privatumą, susijusį su „Microsoft“ CDN paslauga, pateikta čia: https://azure.microsoft.com/en-us/support/legal/. „Microsoft“ privatumo politiką rasite čia: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.

7. Socialinių tinklų įskiepiai

Savo internetiniame pasiūlyme naudojame įvairius vadinamuosius socialinių tinklų įskiepius. Jie atskirai aprašyti šioje dalyje. Naudojant įskiepius jūsų internetinė naršyklė užmegs tiesioginį ryšį su atitinkamo socialinio tinklo serveriais. Taip atitinkamas tiekėjas gaus informaciją, kad jūsų interneto naršyklė iškvietė atitinkamą mūsų internetinio pasiūlymo puslapį, net jei ir neturite to tiekėjo naudotojo paskyros arba esate nuo jos atsijungę. Įrašų failai (su IP adresu) persiunčiami tiesiogiai iš jūsų interneto naršyklės į atitinkamo tiekėjo serverį, kuriame esant reikalui ir saugomi. Tiekėjo ar jo serverio būstinė gali būti už ES ar EEE ribų (pvz., JAV). Įskiepiai atitinka nepriklausomus socialinių paslaugų tiekėjų plėtinius. Tai reiškia, kad mes negalime paveikti, kaip socialinių tinklų tiekėjai rinks ir laikys duomenis per šiuos įskiepius. Tokio rinkimo tikslas ir apimtis, tolesnis duomenų apdorojimas socialiniame tinkle bei atitinkamos privatumo apsaugos teisės nustatymų galimybės pateikiamos atitinkamo socialinio tinklo duomenų apsaugos sąlygose. Jei nenorite, kad socialinio tinklo tiekėjai gautų duomenis apie šį internetinį pasiūlymą ar toliau naudotų šiuos duomenis, neturėtumėte naudoti atitinkamų įskiepių.

7.1. Socialiniai įskiepiai su 2 paspaudimų sprendimu

Naudodami vadinamąjį 2 paspaudimų sprendimą saugome jus nuo socialinių tinklų tiekėjų standartiškai įrašomo ir vertinamo apsilankymo mūsų tinklalapiuose. Pasiekus mūsų internetinio pasiūlymo puslapį su tokiu įskiepiu, jis iš pradžių yra išjungiamas. Įskiepiai nėra įjungiami, kol nepaspaudžiamas atitinkamas mygtukas.

7.2. Socialinio tinklo „Facebook“ įskiepiai

Socialinis tinklas „Facebook“ tinklalapyje www.facebook.com, tiekėjas Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland, ir www.facebook.de, tiekėjas „Facebook Ireland Limited“, Hanover Reach, 5–7 Hanover Quay, Dublin 2, Ireland (Airija) (toliau – „Facebook“). „Facebook“ įskiepių apžvalga ir informacija apie jų atvaizdavimą pateikta čia: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=en_EN; daugiau informacijos apie duomenų apsaugą „Facebook“ rasite čia: http://www.facebook.com/policy.

7.3. Socialinio tinklo „LinkedIn“

įskiepiai socialinį tinklą „LinkedIn“ tiekia LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ireland (toliau – „LinkedIn“). „LinkedIn“ įskiepių apžvalga ir informacija apie jų atvaizdavimą pateikta čia: https://developer.linkedin.com/plugins; daugiau informacijos apie duomenų apsaugą „LinkedIn“ pateikta čia: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

8. „YouTube“

Šiame internetiniame pasiūlyme naudojama vaizdo įrašų platforma „YouTube“, kurią teikia Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (toliau – „YouTube“). „YouTube“ yra platforma, leidžianti peržiūrėti garso ir vaizdo failus. Atidarius atitinkamą mūsų pasiūlymo tinklalapį, įdiegtas „YouTube“ grotuvas užmegs ryšį su „YouTube“, kad būtų galima atsisiųsti ir atkurti vaizdo ar garso failą. Šio proceso metu į „YouTube“ (atsakingąją įstaigą) siunčiami duomenys. Mes neprisiimame atsakomybės už tai, kaip šiuos duomenis apdoroja „YouTube“. Daugiau informacijos apie renkamų duomenų apimtį ir tikslą, tolesnį jų apdorojimą ir naudojimą „YouTube“, apie savo teises ir pasirenkamas duomenų apsaugos galimybes pateikta „YouTube“ privatumo politikoje.

9. Išorinės nuorodos

Šiame internetiniame pasiūlyme naudojama vaizdo įrašų platforma „YouTube“, kurią teikia Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (toliau – „YouTube“). „YouTube“ yra platforma, leidžianti peržiūrėti garso ir vaizdo failus. Atidarius atitinkamą mūsų pasiūlymo tinklalapį, įdiegtas „YouTube“ grotuvas užmegs ryšį su „YouTube“, kad būtų galima atsisiųsti ir atkurti vaizdo ar garso failą. Šio proceso metu į „YouTube“ (atsakingąją įstaigą) siunčiami duomenys. Mes neprisiimame atsakomybės už tai, kaip šiuos duomenis apdoroja „YouTube“. Daugiau informacijos apie renkamų duomenų apimtį ir tikslą, tolesnį jų apdorojimą ir naudojimą „YouTube“, apie savo teises ir pasirenkamas duomenų apsaugos galimybes pateikta „YouTube“ privatumo politikoje.

Mūsų internetiniame pasiūlyme yra nuorodų į trečiųjų šalių tinklalapius – su mumis nesusijusius tiekėjus. Paspaudus nuorodą mes nebeturime jokio poveikio tretiesiems asmenims persiunčiamų asmens duomenų (pvz., IP adresui ar tinklalapio, kuriame yra nuoroda, URL) rinkimui, apdorojimui ir naudojimui, nes natūraliai negalime kontroliuoti trečiųjų šalių elgesio. Mes neprisiimame atsakomybės už tai, kaip trečiosios šalys tvarko tokius asmens duomenis.

10. Saugumas

Mūsų darbuotojai ir įmonės, mūsų vardu teikiančios paslaugas, privalo laikytis konfidencialumo įsipareigojimų bei galiojančių duomenų apsaugos įstatymų. Mes imamės visų reikiamų techninių ir organizacinių priemonių siekdami užtikrinti tinkamą saugumo lygmenį ir apsaugoti jūsų asmens duomenis, kuriuos tvarkome, ypač nuo netyčinio neteisėto sunaikinimo, manipuliavimo, praradimo, pakeitimo, neteisėto atskleidimo ar neteisėtos prieigos. Mūsų saugumo priemonės nuolat tobulinamos atsižvelgiant į technologinę pažangą.

11. Naudotojų teisės

Norėdami pasinaudoti savo teisėmis naudokite dalyje „Susisiekite“ (žr. 13 dalį) pateiktą informaciją. Tai darydami užtikrinkite, kad galima nustatyti jūsų tapatybę.

11.1. Teisė gauti informaciją ir prieiga

Jūs turite teisę gauti iš mūsų patvirtinimą, ar jūsų asmens duomenys yra tvarkomi, ir, jeigu atsakymas teigiamas, prieigą prie savo asmens duomenų.

11.2. Teisė pašalinti ir pataisyti:

Jūs turite teisę į neteisingų asmens duomenų ištaisymą. Jei tenkinami įstatymuose numatyti reikalavimai, jūs turite teisę į savo duomenų užbaigimą ar pašalinimą.

Tai netaikoma duomenims, kurie būtini sąskaitoms išrašyti ir apskaitos tvarkymo tikslais ir kuriuos, vadovaujantis įstatymu, reikia saugoti nustatytą laikotarpį. Jei prieigos prie tokių duomenų nereikia, jų apdorojimas yra apribotas (žr. toliau).

11.3. Duomenų tvarkymo apribojimas

Jei tenkinami įstatymuose numatyti reikalavimai, jūs turite teisę reikalauti apriboti savo asmens duomenų apdorojimą

11.4. Duomenų perkeliamumas

Ir toliau turėsite teisę gauti mums pateiktus duomenis sustruktūrinta įprasta ir mašinoms suprantama forma arba, jei tai techniškai galima, reikalauti, kad šie duomenys būtų perduoti trečiajai šaliai.

11.5. Teisė prieštarauti

11.5.1. · Prieštaravimas tiesioginei rinkodarai

Be to, visada galite paprieštarauti savo asmens duomenų apdorojimui tiesioginės rinkodaros tikslais. Atsižvelkite į tai, kad dėl organizacinių priežasčių jūsų prieštaravimas ir jūsų duomenų naudojimas jau vykstančioje reklaminėje kampanijoje gali sutapti.

11.5.2. · Prieštaravimas dėl duomenų apdorojimo teisėto intereso pagrindu

Be to, turite teisę bet kada prieštarauti dėl savo asmens duomenų apdorojimo, jei tai paremta teisėtu interesu. Tada mes nebeapdorosime jūsų duomenų, išskyrus tuos atvejus, jei pateiksime pagrįstus savo interesus, pagal įstatymų reikalavimus turinčius didesnę galią nei jūsų teisė.

11.6. Sutikimo atšaukimas

Jei davėte sutikimą tvarkyti savo duomenis, turite teisę jį atšaukti bet kuriuo metu sprendimui įsigaliojant vėliau. Duomenų apdorojimas iki jūsų sutikimo atšaukimo išlieka teisėtas.

11.7. Teisė pateikti skundą priežiūros institucijai

Jūs turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai. Galite kreiptis į priežiūros instituciją, veikiančią jūsų gyvenamojoje vietovėje arba šalyje, kontroliuojančioje mūsų veiklą.

Tai yra: Lietuvos Respublikos Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija

L.Sapiegos g. 17

10312 Vilnius (Įėjimas iš kairės pusės)
Tel. +370 85271 2804

ada@ada.lt
https://www.ada.lt

12. Duomenų apsaugos politikos pakeitimai

Mes pasiliekame teisę keisti savo saugumo ir duomenų apsaugos priemones. Tokiais atvejais atitinkamai pakoreguosime ir savo duomenų apsaugos pranešimą. Dėl šios priežasties prašome skaityti naujausią duomenų apsaugos pranešimo versiją, nes pranešimai gali keistis.

13. Susisiekti

Norėdami su mumis susisiekti, žr. 2 dalį „Valdytojas“, kurioje pateiktas adresas.


Jei norite pasinaudoti savo teisėmis ir informuoti apie duomenų apsaugos pažeidimus, atidarykite toliau pateiktą nuorodą:
https://request.privacy-bosch.com/entity/RBLT.

Norėdami pranešti apie duomenų apsaugos incidentus, naudokite šią nuorodą:

https://www.bkms-system.net/bosch-dataprotection

Dėl pasiūlymų ir skundų, susijusių su jūsų asmens duomenų tvarkymu, rekomenduojame kreiptis į mūsų duomenų apsaugos pareigūną.

Duomenų apsaugos pareigūnas
Informacijos saugumas ir privatumas (C/ISP)
„Robert Bosch GmbH“
Postfach 30 02 20
Štutgartas, 70442
VOKIETIJA

arba
siųsti el. laišką DPO@bosch.com

Paskutinio atnaujinimo data: 2022-07-06