Pereiti prie pagrindinio turinio
Bosch Lietuvoje

Pranešimas apie duomenų apsaugą „Bosch Lietuva“ Facebook puslapyje

Pranešimas apie duomenų apsaugą

Robert Bosch UAB (toliau – „mes“) dėkoja Jums už tai, kad apsilankėte mūsų Facebook puslapyje (kitaip – „gerbėjų puslapyje“) ir už tai, kad domitės mūsų įmone.

Mums svarbi Jūsų duomenų apsauga, susijusi su asmens duomenų apdorojimu. Asmens duomenis, surenkamus, kai apsilankote mūsų gerbėjų puslapyje, apdorojame konfidencialiai ir tik vadovaudamiesi teisės aktų nuostatomis.

Valdytojai ir privatumo politika / pranešimas apie duomenų apsaugą

Valdytojai, atsakingi už jūsų duomenų, susijusių su mūsų gerbėjų puslapiu, apdorojimą, yra Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublinas 2 Airija ir Robert Bosch UAB, Ateities pl. 79A, LT-52104 Kaunas, Lietuvoje.

Facebook privatumo politiką galite rasti čia. Čia taip pat pateikiama informacija, kaip susisiekti su Facebook, kilus bet kokiems klausimams apie duomenų apsaugą.

Mūsų pranešimą apie duomenų apsaugą rasite čia. Taip pat galite parašyti mums elektroninį laišką adresu rblt@lv.bosch.com arba paskambinti telefonu +370 37 713 350 jei turite kokių nors klausimų apie tai, kaip mes saugome Jūsų duomenis.

Asmeninių duomenų rinkimas, apdorojimas ir naudojimas

Facebook vykdomas duomenų apdorojimas

Kai apsilankote mūsų gerbėjų puslapyje, Facebook apdoroja Jūsų asmens duomenis. Daugiau informacijos apie tai, kokius asmeninius duomenis Facebook apdoroja ir kokiomis duomenų apsaugos teisėmis galite pasinaudoti prieš Facebook, galite rasti aukščiau pateiktame Facebook pranešime apie privatumą. Mes neturime jokios įtakos Facebook vykdomam duomenų apdorojimui.

Dalyvaudami „Bosch“ organizuotuose „Facebook“ konkursuose, jūs pripažįstate, kad perskaitėte Privatumo politikos sąlygas ir sutinkate su savo asmeninių duomenų perdavimu bei tvarkymu, kad laimėtumėte prizą.

Nustatymų parinktys ir prieiga prie statistinių duomenų

Facebook leidžia mums pakeisti toliau nurodytus mūsų gerbėjų puslapio nustatymus ir suteikia mums prieigą prie šių duomenų:

  • Galime pasirinkti tikslinę grupę, kuriai skirtas mūsų gerbėjų puslapis ir jame skelbiami atskiri įrašai. Šie nustatymai keičiami remiantis bendriniais parametrais (pvz. amžiaus grupė, kalba, vietovė, pomėgiai), tai suteikia mums galimybę pateikti savo turinį konkrečioms grupėms. Neįmanoma kreiptis į arba identifikuoti atskirus asmenis naudojantis nustatymų pakeitimais, kuriuos mums leidžia atlikti Facebook.
  • Facebook suteikia mums prieigą prie statistinių analizių, kuriose pateikiama informacija apie naudojimąsi mūsų gerbėjų puslapiu. Mums prieinamos analizės nėra skirtos individualiai tirti atskirų asmenų naršymo įpročius. Turime prieigą tik prie agreguotų duomenų (tokių kaip apsilankymų, mygtuko „Patinka“ paspaudimų, sekėjų skaičius, kilmės vieta, amžius, lytis), suteikiančių informaciją apie mūsų klientūrą ir naudojimąsi mūsų gerbėjų puslapiu. Norėdami gauti daugiau informacijos apie Facebook teikiamus statistinius duomenis, rasite čia.

Niekaip kitaip negalime daryti įtakos Facebook vykdomam duomenų apdorojimui. Minėtus duomenis apdorojame, siekdami savo gerbėjų puslapyje paskelbti turinį, skirtą atitinkamai tikslinei grupei ir geriau suprasti bei optimizuoti naudojimąsi savo gerbėjų puslapiu.

Komunikacijos įrankiai, kuriuos naudojame bendravimui su Jumis

Facebook tinkle galite siųsti mums privačias žinutes. Kai atsiunčiate mums žinutę per Facebook, iš Facebook mes gauname šiuos duomenis:

  • Gaunamą žinutę
  • Vardą
  • Profilio nuotrauką
  • Priedus
  • Balso pranešimus

Šie duomenys leidžia mums apdoroti jūsų užklausą ir suteikti pagalbą (pavyzdžiui, per gerbėjų puslapį galite siųsti su mūsų produktais susijusius klausimus, į kuriuos atsakysime). Taip pat naudojame anonimišką ir agreguotą šių duomenų formą, siekdami geriau suprasti, kaip naudojamasi mūsų gerbėjų puslapiu. Taip galime ištirti, kokios žmonių grupės (galutiniai klientai, privatūs asmenys, darbuotojai) naudojasi mūsų gerbėjų puslapyje siūlomais komunikacijos kanalais, kuriose šalyse ir kokia kalba tai daroma. Apdoroti asmens duomenys ištrinami vėliausiai po 180 dienų nuo tada, kai gaunama Jūsų žinutė.

Jūsų pateiktus asmens duomenis persiųsime Bosch juridiniam asmeniui, atsakingam už jūsų užklausos apdorojimą (pavyzdžiui tuo atveju, jei jūsų užklausa susijusi su produktu, kurį platina kitas Bosch juridinis asmuo). Atsakingas Bosch juridinis asmuo gali būti už EEE ribų. Tokiais atvejais, jūsų asmens duomenis perduosime gavėjams esantiems už EEE ribų, taip vadinamose trečiosiose šalyse. Tokiais atvejais, prieš perduodami duomenis užtikrinsime tinkamą duomenų apsaugos lygį. Jūs turite teisę gauti trečiųjų šalių gavėjų apžvalgą ir konkrečiai suderintų nuostatų, užtikrinančių tinkamą duomenų apsaugos lygį, kopiją. Šiam tikslui prašome naudotis kontaktine informacija, pateikiama aukščiau nurodytame mūsų pranešime apie duomenų apsaugą.

Teisinis pagrindas jūsų duomenų apdorojimui yra mūsų teisėtas interesas (BDAR 6. Straipsnio 1 dalies f punktas) arba, jei taikytina, esami sutartiniai santykiai (BDAR 6. Straipsnio 1 dalies b punktas)

Facebook taip pat apdoroja žinutes, kurias mums siunčiate per Facebook. Daugiau informacijos apie tai, kaip Facebook vykdo duomenų apdorojimą, rasite aukščiau pateiktoje nuorodoje į Facebook privatumo politiką.

Tolesnė informacija ir Jūsų teisės

Daugiau informacijos apie Jūsų duomenų apdorojimą ir Jūsų teises rasite aukščiau pateiktoje nuorodoje į pranešimą apie duomenų apsaugą. Ten taip pat rasite informaciją, kaip susisiekti su mumis, jeigu norite gauti informacijos apie savo asmens duomenis arba prieigą prie jų, arba jeigu pageidaujate pranešti apie su duomenų apsaugą susijusį incidentą.